Vorming

Op regelmatige tijdstippen organiseren we in-house of externe seminaries en onze zogenaamde Tech Events. In dergelijke sessies worden vaak gastsprekers uitgenodigd en worden steeds actuele thema’s aangesneden. Via onze nieuwsbrief kunnen we U op de hoogte houden van deze vormingsmomenten. U kan zich registreren op onze nieuwsbrief via deze website. Bekijk ook regelmatig het prikbord op onze website.